Extrafrågor

När det i vissa lägen behövs ytterligare information ställer vi extrafrågor som komplement till de vanliga frågorna som ligger till grund för Konjunkturbarometern.

Extrafrågor till hushållen om elpriser

Konjunkturinstitutet bedömde under perioden oktober 2022­­–mars 2023 att det fanns ett stort behov av information om hur hushåll påverkades av de höga elpriserna. Konjunkturbarometer la därför till två tillfälliga frågor om detta i hushållsenkäten. Se avsnittet "Extrafrågor till hushållen om elpriser" i rapporten från perioden.

Extramätning under covid-19-pandemin

 • | Extrafrågor

  Färre företag inom motorfordonsindustrin uppger att produktionen minskat mycket

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Färre företag uppger att produktionen minskat mycket

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Färre industriföretag som svarar att produktionen minskat

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Coronaviruset har stor påverkan på produktionen i motorfordonsindustrin

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt ovanligare att minskad produktion beror på personalbrist

  Läs mer
 • | Extramätning

  Fortsatt minskning av omsättningstappet i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt större andel industriföretag är opåverkade av pandemin

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningstappet fortsätter att minska i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt vanligare att minskad produktion beror på leveransproblem

  Läs mer
 • | Extramätning

  Liten ökning i omsättningen i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt högre produktion inom tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • | Extramätning

  Oförändrat omsättningstapp i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Ingen stor minskning i produktionen bland industriföretag

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen ökar i tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler industriföretag uppger att minskad produktion beror på lägre efterfrågan

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen ökar något i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt fler industriföretag uppger att minskad produktion beror på brist på insatsvaror

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen i handeln ökar återigen

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Färre industriföretag uppger att minskad produktion beror på sämre efterfrågan

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen i handeln minskar något

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Personalbrist ett allt större problem för industriföretagen

  Läs mer
 • | Extramätning

  Nästan alla hotellföretag har tappat mer än hälften av sin omsättning

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen minskar mest inom handeln

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Personalbrist för industriföretagen blir allt vanligare

  Läs mer
 • | Extramätning

  Något fler företag rapporterar om en minskning i omsättning

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler industriföretag tycks ha personalbrist

  Läs mer
 • | Extramätning

  Allt fler företag uppger att omsättningstappet minskar

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler företag är positiva om framtida produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Små förändringar i omsättning

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen ökar bland tjänsteföretagen

  Läs mer
 • | Extramätning

  Allt mindre andel företag uppger stora omsättningstapp

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Nästan samtliga företag inom tillverkningsindustrin uppger minskad efterfrågan som en anledning till minskad produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Tydligt lyft för tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • | Extramätning

  Färre företag drabbade av omsättningstapp

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Färre företag inom tillverkningsindustrin uppger leveransproblem som anledning till minskad produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Hushållens konfidensindikator steg marginellt under andra halvan av juni

  Läs mer
 • | Extramätning

  Fortsatt positiv utveckling inom tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler företag är positiva om framtida produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Färre industriföretag uppger ett stort omsättningstapp

  Läs mer
 • | Extramätning

  Hushållens konfidensindikator fortsatte att stiga något under andra halvan av maj

  Läs mer
 • | Extramätning

  Fortfarande störst omsättningstapp för tjänstesektorn

  Läs mer
 • | Extramätning

  Störst omsättningstapp för tjänstesektorn

  Läs mer
 • | Extramätning

  Hushållens konfidensindikator steg något i andra halvan av april

  Läs mer

Extrafrågor i Konjunkturbarometern