Extrafrågor

När det i vissa lägen behövs ytterligare information ställer vi extrafrågor som komplement till de vanliga frågorna som ligger till grund för Konjunkturbarometern.

Extramätning under covid-19-pandemin

 • | Extrafrågor

  Färre företag inom motorfordonsindustrin uppger att produktionen minskat mycket

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Färre företag uppger att produktionen minskat mycket

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Färre industriföretag som svarar att produktionen minskat

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Coronaviruset har stor påverkan på produktionen i motorfordonsindustrin

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt ovanligare att minskad produktion beror på personalbrist

  Läs mer
 • | Extramätning

  Fortsatt minskning av omsättningstappet i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt större andel industriföretag är opåverkade av pandemin

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningstappet fortsätter att minska i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt vanligare att minskad produktion beror på leveransproblem

  Läs mer
 • | Extramätning

  Liten ökning i omsättningen i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt högre produktion inom tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • | Extramätning

  Oförändrat omsättningstapp i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Ingen stor minskning i produktionen bland industriföretag

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen ökar i tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler industriföretag uppger att minskad produktion beror på lägre efterfrågan

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen ökar något i näringslivet

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Allt fler industriföretag uppger att minskad produktion beror på brist på insatsvaror

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen i handeln ökar återigen

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Färre industriföretag uppger att minskad produktion beror på sämre efterfrågan

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen i handeln minskar något

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Personalbrist ett allt större problem för industriföretagen

  Läs mer
 • | Extramätning

  Nästan alla hotellföretag har tappat mer än hälften av sin omsättning

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen minskar mest inom handeln

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Personalbrist för industriföretagen blir allt vanligare

  Läs mer
 • | Extramätning

  Något fler företag rapporterar om en minskning i omsättning

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler industriföretag tycks ha personalbrist

  Läs mer
 • | Extramätning

  Allt fler företag uppger att omsättningstappet minskar

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler företag är positiva om framtida produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Små förändringar i omsättning

  Läs mer
 • | Extramätning

  Omsättningen ökar bland tjänsteföretagen

  Läs mer
 • | Extramätning

  Allt mindre andel företag uppger stora omsättningstapp

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Nästan samtliga företag inom tillverkningsindustrin uppger minskad efterfrågan som en anledning till minskad produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Tydligt lyft för tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • | Extramätning

  Färre företag drabbade av omsättningstapp

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Färre företag inom tillverkningsindustrin uppger leveransproblem som anledning till minskad produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Hushållens konfidensindikator steg marginellt under andra halvan av juni

  Läs mer
 • | Extramätning

  Fortsatt positiv utveckling inom tillverkningsindustrin

  Läs mer
 • | Extrafrågor

  Fler företag är positiva om framtida produktion

  Läs mer
 • | Extramätning

  Färre industriföretag uppger ett stort omsättningstapp

  Läs mer
 • | Extramätning

  Hushållens konfidensindikator fortsatte att stiga något under andra halvan av maj

  Läs mer
 • | Extramätning

  Fortfarande störst omsättningstapp för tjänstesektorn

  Läs mer
 • | Extramätning

  Störst omsättningstapp för tjänstesektorn

  Läs mer
 • | Extramätning

  Hushållens konfidensindikator steg något i andra halvan av april

  Läs mer

Extrafrågor i Konjunkturbarometern