Äldre utgåvor av Konjunkturbarometern

Arkiverade utgåvor i pdf-format.

Konjunkturbarometern 2013 till 2019

Konjunkturbarometern 2008–2012

Konjunkturbarometern 1962–2007

Arkiverade inscannade utgåvor:

Kontakta registrator@konj.se för rapporter utgivna mellan 1962 och 2007.