2017-04-25

Tre remissvar inom miljöpolitik

Vi har i remissvar yttrat oss över ett förslag om vissa punktskattefrågor inför budgetporopsitionen för 2018, och över ett förslag om bonus-malus-system för lätta fordon.

Vi har även yttrat oss över Energimarknadsinspektionsns rapport om förutsättningarna för efterfrågeflexibilitet i elsystemet.

Alla våra remissvar hittar du här.