2016-05-31

Kommun­baro­metern vår 2016

Konjunkturinstitutet publicerar i dag Kommunbarometern – undersökningen om den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget i kommuner och landsting.

Kommunbarometern görs sedan hösten 2001 två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Sammanlagt ställs 21 frågor om utvecklingen under innevarande år i förhållande till föregående år samt utvecklingen för nästa år i förhållande till innevarande år.