2016-04-19

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Att inkludera reparation och underhåll av vitvaror i RUT-avdraget skulle ge en mycket liten effekt på den varaktiga sysselsättningen. Förslaget kan därför inte motiveras med positiva sysselsättningseffekter.

Betraktas förslaget som en miljöåtgärd är det tveksamt om det kan motiveras, sett till den relativt höga kostnaden.

För att uppnå målet om förbättrad resurshushållning och minskad miljöbelastning från vitvaruproduktion bör andra styrmedel övervägas.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb