2016-01-28

Remissvar om utökade RUT-tjänster

Ett remissvar har lämnats till Finansdepartementet om de ytterligare tjänster som ska omfattas av RUT-avdraget.

Slutsatsen är att de ytterligare tjänsterna i mindre grad leder till positiva sysselsättningseffekter och att den offentligfinansiella kostnaden per nytt jobb är högre jämfört med de ursprungliga RUT-tjänsterna.

En annan positiv sysselsättningseffekt skulle kunna vara att de utökade tjänsterna i någon mån kan underlätta arbetsmarknadsetableringen av grupper med svag förankring på arbetsmarknaden

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb