2013-08-07

Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion

En reducerad koldioxidskatt minskar dubbelstyrningen och ökar klimatpolitikens kostnadseffektivitet. Därför är det ett bra förslag att sänka koldioxidskatten för värmeanläggningar inom EU:s handelssystem för utsläppsrätter.

Att koldioxidutsläpp har ett enhetligt pris, oavsett var, vem eller på vilket sätt utsläppen sker, utgör grundstenen för en kostnadseffektiv klimatpolitik. Både koldioxidskatten och handelssystemet för utsläppsrätter har goda förutsättningar för att vara just kostnadseffektiva styrmedel.

Vad gäller författningsförslagen och finansdepartementets promemoria om ändrad beskattning för viss värmeproduktion i övrigt har Konjunkturinstitutet inget att invända.