2013-08-21

Ny standard för hushållens konfidensindikator

Konjunkturinstitutet ändrar beräkningsmetod så att hushållens konfidensindikator samt mikro- och makroindex standardiseras över perioden 1996-2013 istället för som tidigare 1993-2013.

Ändringarna görs för att underlätta jämförelser med företagens konfidensindikatorer som standardiseras över perioden 1996-2013.

Hushållens konfidensindikator (CCI) enligt ny och gammal beräkningsmetod

Hushållens konfidensindikator (CCI) enligt ny och gammal beräkningsmetod