2013-05-31

Bra med delat ansvar för makrotillsyn

Konjunkturinstitutet bifaller förslaget om att Finansinspektionen och Riksbanken ansvarar för makrotillsynen utifrån sina respektive kompetenser.

Men det behövs en mer omfattande analys av förutsättningarna för en samverkan mellan de myndigheter som ansvarar för de instrument som kan tänkas bli aktuella i makrotillsynen.

Ett makrotillsynsråd är bra eftersom det ger en formaliserad plattform för samverkan om makrotillsynen.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb