2013-05-31

Bra med delat ansvar för makrotillsyn

Konjunkturinstitutet bifaller förslaget om att Finansinspektionen och Riksbanken ansvarar för makrotillsynen utifrån sina respektive kompetenser.

Men det behövs en mer omfattande analys av förutsättningarna för en samverkan mellan de myndigheter som ansvarar för de instrument som kan tänkas bli aktuella i makrotillsynen.

Ett makrotillsynsråd är bra eftersom det ger en formaliserad plattform för samverkan om makrotillsynen.