2013-06-13

Miljöanpassad upphandling är ingen god affär

Hur offentlig upphandling effektivt kan användas för att bidra till miljö- och klimatmål har varit en central fråga i utredningen om en hållbar offentlig upphandling. Men klimatpolitiken behöver inte nödvändigtvis fler styrmedel — utan snarare kostnadseffektiva mål.

Tvärtemot utredningens förslag anser Konjunkturinstitutet att en så kallad grön eller miljöanpassad upphandling inte är ett effektivt styrmedel, att innovationspotentialen sannolikt överskattas och att livscykelanalys innebär ett orimligt krav på myndigheterna.

I remissvaret har Konjunkturinstitutet valt att bara kommentera utredningens slutsatser om miljöanpassad upphandling.