2012-01-13

Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet

Konjunkturinstitutet delar utredningens bedömning att nuvarande regelverk för balanskravet bidrar till att kommuner kan tvingas till förändringar i såväl kommunala utgifter som skatter på ett sätt som bidrar till att förstärka konjunktursvängningar.

Konjunkturinstitutet delar därför utredningens bedömning att det finns behov av åtgärder för att minska risken för ett sådant beteende i kommunal verksamhet.

Konjunkturinstitutet anser att ansvaret för stabiliseringspolitiken ligger hos staten. Kommunsektorn bör därför inte agera procykliskt och försvåra för
stabiliseringspolitiken.