2012-01-26

På jakt efter den goda affären

Konjunkturinstitutet instämmer i förslagen om förenklat regelverk och utökat upphandlingsstöd. Men offentlig upphandling som styrmedel är inte ordentligt utrett.

Offentlig upphandling kräver stora resurser för små myndigheter. Konjunkturinstitutet instämmer i utredningens förslag om att det skulle vara positivt att förenkla regelverket och utöka det statliga upphandlingsstödet.

Konjunkturinstitutet anser att utredningen i slutbetänkadet om offentlig upphandling som samhällspolitiskt styrmedel behöver göra en tydlig distinktion mellan företagsekonomiska nyttor/kostnader och samhälssekonomiska nyttor/kostnader. Utredningstexten är i vissa avsnitt tendentiös och behöver styrkas med referenser.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb