2011-10-06

Ny studie om avfall från KI:s forskningschef Eva Samakovlis

Studien Avfall - återvinna, bränna eller slänga? visar på fördelar med att använda ekonomiska styrmedel i avfallspolitiken. Dessutom behövs, för att få ut mesta möjliga miljöförbättring per krona, ett mer flexibelt förhållningssätt än den nuvarande så kallade avfallshierarkin.

Avfallshierarkin bygger på att man i första hand ska förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand främja återvinning, i tredje hand låta avfallet gå till förbränning och i sista hand deponera avfallet.

Medförfattare är nationalekonomen Robert Lundmark.