2011-06-22

Nytt pm som jämför finanspolitiska prognoser

En jämförelse mellan KI:s prognos baserad på den mest sannolika finanspolitiken och prognosen baserad på den redan beslutade finanspolitiken

Konjunkturinstitutets prognos baseras på den finanspolitk som vi anser är mest sannolik sett till det ekonomiska läget och regeringens finanspolitiska ramverk. Men vi gör också en prognos som är baserad enbart på den finanspolitiska åtgärder som redan är beslutade av riksdagen. Det är en modellbaserad prognos där vi använder vår makorekonomiska modell KIMOD.

Pm:et "Modellbaserad prognos 2012—2015 vid oförändrade regler inom finanspolitiken" beskriver först skillnaden i finanspolitiska antaganden mellan Konjunkturinstitutets prognos i Konjunkturläget, juni 2011, och den modellbaserade prognosen. Sedan redovisas övriga antaganden som görs i den modellbaserade prognosen och till sist presenteras den modellbaserade prognosen baserad på en finanspolitik enligt oförändrade regler.