2011-08-10

FN-rapport om finansiering av klimatanpassning

Konjunkturinstitutet ser en risk att förslagen kan påverka den svenska budgethanteringen och leda till en lägre nivå på koldioxidskatten.

Öronmärkning som inkluderas i förslagen om finansiering med offentliga källor kan påverka effektiviteten i den svenska budgethanteringen genom att ytterligare öka osäkerheten kring utgiftstaket.

Öronmärkningen kan även leda till en lägre nivån på till exempel koldioxid(CO2)-skatten. Den snedvridande effekten från en skatt på CDM-intäkter bör inte avfärdas utan istället utredas vidare för att kunna bedöma den totala effekten av beskattningen.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb