Konjunkturuppgång


Faktisk BNP är högre och växer dessutom snabbare än potentiell BNP (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/konjunkturterminologi.html).

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-13
Uppdaterad 2018-10-10