2023-10-17

Nytt regeringsuppdrag inom miljöekonomi

Konjunkturinstitutet har tillsammans med Naturvårdsverket fått i uppdrag att utveckla en vägledning med metoder för att bedöma den svenska klimatpolitikens effektivitet.

Med klimatpolitiken avses alla politiska beslut med en inte försumbar direkt eller indirekt påverkan på utsläpp eller upptag av växthusgaser. Naturvårdsverket ska samordna arbetet. Boverket, Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikanalys och Trafikverket ska bistå i arbetet med underlag inom respektive myndighets ansvarsområde.

Hela uppdraget kan du läsa här Pdf, 2 MB.