2022-08-31

Regeringsuppdrag om att analysera företagens prissättning

Regeringen har gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera hur priserna i olika branscher har ökat i förhållande till kostnaderna.

Uppdraget består särskilt i att undersöka om priserna förändrats mer än vad som kan motiveras av företagens ökade kostnader. Uppdraget ska redovisas senast den 5 december 2022.

Hela pressmeddelandet kan du läsa här (regeringen.se)