2016-11-25

Ny prognoschef till Konjunkturinstitutet

Ylva Hedén Westerdahl har anställts som ny prognoschef på Konjunkturinstitutet. Hon kommer närmast från SCB där hon är chef för avdelningen för nationalräkenskaper. Hon tillträder den 1 april 2017.

Ylva Hedén Westerdahl har lång erfarenhet av att leda kvalificerade medarbetare inom området ekonomisk politik.

Hon har bland annat arbetat som prognoschef på Finansdepartementet och dessförinnan som enhetschef på Riksbanken. Ylva Hedén Westerdahl är disputerad nationalekonom från University of London.