2016-03-18

Prognos­databasen – alltid med siffror från senaste prognosen

Med start 2016 publiceras alla siffror från prognosrapporten Konjunkturläget i en ny databas på webben. Jämfört med tidigare får du som användare en enklare väg till enskilda variabler och kan skräddarsy bevakningar.

Du som har hämtat Konjunkturbarometerns statistik kommer att känna igen dig i databasmiljön: den används sedan mer än två år för att publicera den omfattande enkätundersökningen bland svenska hushåll och företag.

Den tekniska plattformen är SCB:s verktyg för publicering av statistik, PX-web.

Stöd för att spara och uppdatera uttag

I databasen är det enkelt att söka och ladda ned prognosserier interaktivt: Du kan spara dina sökningar för att uppdatera dem med nya data vid ett senare tillfälle. För dig som vill automatisera dina uttag i en egen appikation finns också ett API.

Ersätter datafiler i Excelformat

I samband med prognospubliceringen den 23 mars slutar vi publicera prognosfilerna i Excelformat. Alla uppdateringar görs alltså i databasen. Ett undantag är underlagen till alla diagram, som ligger kvar i Excel- och Powerpointformat tills vidare.

Prognoser publicerade åren 2007–2015 är arkiverade i oförändrad form här på konj.se.

Så använder du prognosdatabasen