2017-12-21

Specialstudie 59: Klimatpolitisk inventering - del 2

Klimatpolitisk inventering – del 2

Sverige har i sitt klimatpolitiska ramverk satt upp egna mål som är mer ambitiösa än de mål som EU bestämt för oss. I denna rapport, som utgör del 2 av regeringsuppdraget Klimatpolitisk inventering, har som syfte att uppskatta var potentialen är störst för att införa eller skärpa en kostnadseffektiv insats av styrmedel.

Preciserat anges att denna del ska omfatta:

  • en bedömning av hur höga marginalkostnaderna för utsläppsminskningar är i olika sektorer,
  • vilka klimatpolitiska styrmedel som i nuläget används,
  • hur effektiva dessa är i att reducera utsläpp,
  • vilka kostnader och nyttor som styrmedlen ger upphov till,
  • vem som får ökade respektive minskade kostnader, samt
  • en genomgång och analys av styrmedelsförslag.