2013-01-08

Mjuklänkning mellan EMEC och TIMES-Sweden

Mjuklänkning mellan EMEC och TIMES-Sweden

Projektets övergripande mål har varit att utveckla en metod för hur modellerna TIMES-Sweden och EMEC kan samverka för att bidra till att förbättra energipolitiska beslutsunderlag.

Grundfilosofin är att få modellerna att samverka på ett transparent sätt och samtidigt bibehålla respektive modells styrkor.

EMEC:s styrka är bland annat att den erbjuder en konsistent beskrivning av hur ekonomins olika sektorer interagerar med varandra medan TIMES styrka ligger i den tekniska beskrivningen av energisystemet och de viktiga interaktionerna inom energisystemet.

Länkningen av modellerna ska sträva efter att vara konsistenta och transparenta, samt att bättre beskriva viktiga aspekter av energisystemet och dess interaktion med den övriga ekonomin.

Om studien

Energimyndigheten finansierade projektet "Energi-systemmodellering och kopplingar mellan olika modelleringsperspektiv: EMEC - TIMES" där Konjunkturinstitutet har deltagit tillsammans med Luleå tekniska universitet och Chalmers tekniska högskola.

Projektet löpte ett år och slutrapporterades till Energimyndigheten i september 2012. Denna Specialstudie är en omarbetad version av den slutrapport som skickades till Energimyndigheten.