2008-03-31

Finanspolitisk tankeram

Finanspolitisk tankeram

Rapporten beskriver hur Konjunkturinstitutet gör finanspolitiska bedömningar, bland annat i avvägning mellan stabilisering och offentligfinansiella mål. Rapporten innehåller även en teoretisk och empirisk genomgång av den finanspolitiska litteraturen.

This report describes how the National Institute of Economic Research (NIER) reaches its fiscal policy assessments, in regard to the trade-off between the goal of stabilization and targets for public finances, for example.

Also provided in the report is a theoretical and empirical review of the literature on fiscal policy.