2007-12-17

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

I rapporten framgår att det finns skäl att tro att en ökad och kompletterande styrning via ekonomiska incitament, givet vissa förutsättningar, kan öka kostnadseffektiviteten i kemikaliepolitiken.

Konjunkturinstitutet har i samarbete med Kemikalieinspektionen undersökt behovet av och möjligheten till en ökad ekonomisk styrning inom kemikalieområdet.