2024-02-01

KI-kommentar februari 2024

Prisförväntningar för hushållsnära respektive ej hushållsnära företag

I denna KI-kommentar jämförs prisplaner för hushållsnära respektive ej hushållsnära företag i Konjunkturbarometern och Riksbankens företagsundersökning. Slutsatsen är att prisplanerna från de olika undersökningarna skiljer sig åt. Det finns därmed högre osäkerhet kring hur resultaten om företagens förväntningar på försäljningspriser ska tolkas.