2023-06-30

KI-kommentar juni 2023: Reduktionsplikt, pumppriser och koldioxidutsläpp

Reduktionsplikt, pumppriser och koldioxidutsläpp

I denna KI-kommentar diskuteras de svenska reduktionsplikterna för bensin och diesel. Syftet är att kortfattat beskriva hur de svenska systemen fungerar samt hur de kan påverka drivmedelspriser och utsläpp av växthusgaser.

I kommentaren diskuteras även hur förändringar i de svenska reduktionsplikterna påverkar möjligheterna att nå de svenska klimatpolitiska målen respektive Sveriges EU-åtagande.