2022-02-23

KI-kommentar 23 februari 2022

Energi- och miljöskatter i Sverige och internationellt

För att minska samhällets konsumtion av varor som är skadliga för klimat och miljö läggs skatter på konsumtion av sådana varor. Delvis beskattas konsumtion av energi av samma skäl. Sverige var tidigt ute med skatt på energi och miljö och utsläppen av så kallade växthusgaser har minskat över tid. I dag finns denna typ av skatter i alla OECD-länder. I denna kommentar analyseras skatteintäkter av energi- och miljöskatter och skattetrycket på klimatpåverkande utsläpp i Sverige och internationellt samt hur skatterna och skattetrycket har utvecklats över tid.