Introduktionsjobb

Arbetsmarknadspolitiskt program. Subventionerad anställning riktad mot nyanlända och långtidsarbetslösa. Arbetsgivarna får en subvention som täcker upp till 80 procent av lönekostnaden (maximalt månadslön 20 000 kronor) plus ett handledarbidrag på 2 000 kronor i månaden de första sex månaderna. Stödet betalas ut i 12 månader, men är möjligt att förlängas till totalt 24 månader för personer som bedöms ha särskilt svårt att hitta arbete.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2019-01-08
Uppdaterad 2019-01-08