Extratjänster

Arbetsmarknadspolitiskt program. Subventionerad anställning som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Arbetsgivare i offentlig och ideell sektor kan anställa personer med hjälp av stödet. Stödet lämnas för 100 procent av lönekostnaden (max 20 000 kronor i månadslön). Dessutom får arbetsgivaren handledarbidrag (3 250 kronor i månaden under 3 första månader, 2 500 kronor därefter). Stödet ges maximalt 12 månader.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2019-01-08
Uppdaterad 2019-01-08