Reporänta


Riksbankens styrränta, det vill säga den ränta bankerna får betala när de lånar eller placerar pengar i Riksbanken via Riksbankens repotransaktioner, under sju dagar. Riksbanksdirektionen beslutar om reporäntan.

Repo rate

The interest rate at which banks can borrow or lend money at the Riksbank for seven days. Decisions about the repo rate are made by the Executive Board of the Riksbank.

Publicerad 2015-07-20
Uppdaterad 2018-10-02