Löneökning utöver de centrala avtalen (restpost)


Löneökning utöver de centrala avtalen (även benämnt restpost), består av löneökningar som man har kommit överens om i lokala avtal och som inte har siffersatts i centrala avtal, samt individuella lönetillägg. Vissa förändringar av löntagarnas sammansättning som påverkar genomsnittslönen ingår också i restposten.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-14
Uppdaterad 2018-10-02