Helårsekvivalent 


En statistisk konstruktion som används för att ge ett jämförbart mått över tiden på hur stor andel av befolkningen som försörjs med sociala ersättningar. En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning ett helt år, det vill säga två personer som varit arbetslösa ett halvår var blir en helårsekvivalent tillsammans.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-13
Uppdaterad 2019-01-08