BNP-tillväxt

Definition

Procentuell förändring av BNP i fasta priser, det vill säga förändringen i värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land, justerat för prisökningar.

GDP growth at a normal rate

A growth rate in line with its historical average. Since 1980, growth in GDP has averaged 0.5 percent per quarter, or 2.0 percent per year. High GDP growth does not automatically mean that the economy is booming (with a high level of resource utilization), or vice versa. In a recovery phase, when the economy is emerging from a slump, the rate of GDP growth will normally exceed its historical average.

Publicerad 2015-07-13
Uppdaterad 2019-01-08