2013-09-13

Working Paper No. 130

Survey Data and Short-Term Forecasts of Swedish GDP Growth

I studien utvärderas prognosmodeller för svensk BNP-tillväxt som utnyttjar data från Konjunkturbarometern. Resultaten från en prognosövning baserad på nio års realtidsdata ger vid handen att data från Konjunkturbarometern kan användas för att förbättra prognoser.

Dessa resultat bekräftar att det är empiriskt relevant för prognosmakare att beakta enkätdata när BNP-tillväxten skall prognostiseras.

In English

In this paper, we evaluate forecasting models for Swedish GDP growth which make use of data from Sweden´s most important business survey, the Economic Tendency Survey.

Employing nine years of quarterly real-time data, we conduct an out-of-sample forecast exercise. Results indicate that the survey data have informational value that can be used to improve forecasts, thereby confirming the empirical relevance of survey data for GDP forecasters.