2016-10-12

Working Paper No. 146

Forecasting Goods and Services Inflation in Sweden

In this paper, we make use of a Bayesian VAR (BVAR) model to conduct an out-of-sample forecast exercise for goods and services inflation in Sweden.

By Marcus Mossfeldt and Pär Stockhammar

Our interest in goods and services prices stems from the fact that they make up over 70 per cent of the CPI index and that they are more directly affected by the macroeconomic development than other parts of the CPI.

We find that the BVAR models generally outperform both univariate models for goods and services inflation, as well as forecasts made by the National Institute of Economic Research in Sweden.

This might indicate that Faust and Wright’s (2013) rather negative conclusion that inflation models cannot beat judgmental forecasts and inflation expectations might be wrong, at least in the case of Sweden.

Swedish summary

I detta papper använder vi oss av en Bayesiansk VAR-modell (BVAR) i en out-of-sample prognosövning för varu- och tjänsteinflationen i Sverige.

Vårt intresse för varu- och tjänstepriser kommer av det faktum att de utgör över 70 procent av KPI-index och att de mer direkt påverkas av den makroekonomiska utvecklingen än andra delar av KPI. Vi finner att BVAR-modellerna i allmänhet har högre prognosprecision för varu- och tjänsteinflationen än både univariata modeller och prognoser gjorda av Konjunkturinstitutet.

Detta kan tyda på att Faust och Wrights (2013) ganska negativa slutsats att inflationsmodeller inte kan slå varken professionella prognoser eller inflationsförväntningar kan vara fel, åtminstone i Sverige.

To replicate the study

Please contact registrator@konj.se for data files and instructions.