2013-01-22

Working Paper No. 128

Central Bank Forecasts of Policy Interest Rates: An Evaluation of the First Years

På senare år har centralbankerna i Norge och Sverige publicerat sina endogena styrränteprognoser. I denna studie utvärderar vi dessa prognoser tillsammans med styrränteförväntningar beräknade utifrån marknadsprissättningen.

Vi finner att det är små skillnader i prognosprecision mellan centralbanken och marknadsbaserade mått i såväl Norge som Sverige. Resultaten visar även att såväl centralbankernas prognoser som styrränteförväntningar beräknade utifrån marknadsprissättningen är behäftade med frånvaro av förväntningsriktighet och ineffektivitet på längre horisonter.

In English

In recent years the central banks of Norway and Sweden have published their endogenous policy interest-rate forecasts. In this paper, we evaluate those forecasts alongside policy-rate expectations inferred from market pricing.

We find that for both economies there are only small differences in relative forecasting precision between the central bank and market-implied measures. However, both types of forecast fail tests for unbiasedness and efficiency at longer horizons.