2010-09-30

Working Paper No. 120

Labor-Force Participation Rates and the Informational Value of Unemployment Rates

Informationsvärdet av den aggregerade arbetslöshetsgraden i USA har nyligen ifrågasatts på grund av en enhetsrot i arbetskraftsdeltagandegraden. Enhetsroten innebär att arbetskraftsdeltagandegraden inte återvänder till ett konstant medelvärde över tiden. Detta innebär i sin tur att långsiktiga förändringar i sysselsättningsgraden sannolikt inte kommer att återspeglas korrekt i långsiktiga förändringar i arbetslöshetsgraden.

I denna arbetsrapport visas att denna kritik även gäller arbetslöshetsgraden för undergrupper av den amerikanska befolkningen. Genom att använda tre olika test för enhetsrot finner vi starka bevis för att arbetskraftsdeltagandegraden för ett antal undergrupper är icke-stationär. Detta innebär att problemen med arbetslöshetsgraden som en indikator av läget på arbetsmarknaden i USA inte kan undvikas genom att använda arbetslöshetsgrader för undergrupper av befolkningen.

In English

The informational value of the aggregate US unemployment rate has recently been questioned because of a unit root in the labor-force participation rate; the lack of mean reversion implies that long-run changes in unemployment rates are highly unlikely to reflect long-run changes in joblessness. This paper shows that this critique also extends to unemployment rates for sub-populations, such as prime-aged males.