Kronindex KIX

Vikterna i valutakursindex KIX beräknas och uppdateras av Riksbanken.

KIX baseras på valutor från OECD-länder samt Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Konjunkturinstitutet tog fram kronindex eftersom det för svensk del har tillkommit flera viktiga handelspartners de senaste åren. Ändrade handelsmönster påverkar den effektiva kronkursen — något som befintliga växelkursindex inte tar hänsyn till.

Förutom att indexet innehåller fler länder och varor ändras ländernas vikter i indexet över tiden, beroende på om handeln med ett visst land ökar eller minskar relativt övriga handelsländer.

KIX uppdateras varje år och beräknas med laggade vikter eftersom de data som ligger till grund för beräkningen av vikterna släpps med fördröjning.

Fram till 2015 uppdaterades vikterna av Konjunkturinstitutet. Sedan 2016 står Riksbanken för uppdateringarna.