Vetenskapliga rådet

Ett vetenskapligt råd är knutet till Konjunkturinstitutets miljöekonomiska verksamhet. Rådet ska bistå i frågor om metoder och modeller och medverka till analysen av den ekonomiska politikens lång- och kortsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet.

Vetenskapliga rådet består av sex ledamöter som är verksamma inom ekonomi, naturvetenskap och statsvetenskap:

  • Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, Umeå universitet (ordförande)
  • Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, Umeå universitet
  • Ing-Marie Gren, professor i nationalekonomi, SLU Uppsala
  • Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet
  • Per Mickwitz, professor i statsvetenskap, Finnish Environment Institute
  • Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet
Vetenskapliga rådet

Ledamöter i vetenskapliga rådet: Thomas Aronsson, Ing-Marie Gren, Runar Brännlund, Caroline Leck, Per Mickwitz. Patrik Söderholm saknas på bilden.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb