Vetenskapliga rådet

Ett vetenskapligt råd är knutet till Konjunkturinstitutets miljöekonomiska verksamhet. Rådet ska bistå i frågor om metoder och modeller och medverka till analysen av den ekonomiska politikens lång- och kortsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet.

Vetenskapliga rådet består av sex ledamöter som är verksamma inom ekonomi, naturvetenskap och statsvetenskap:

  • Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, Umeå universitet (ordförande)
  • Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, Umeå universitet
  • Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi, Stockholms universitet
  • Annica Sandström, professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet
  • Annie Huhtala, GD på Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Finland