Student - vi handleder när du skriver uppsats

Varje år erbjuder vi biträdande handledning i uppsatsskrivande till ett begränsat antal masterstudenter inom nationalekonomi och statistik.

Handledning erbjuds om vi dels bedömer att ämnet passar, dels har tid och möjlighet att handleda under den aktuella perioden. Vi förutsätter att du har en huvudhandledare på din universitetsinstitution.

Presentera ditt ämne och din idé så utförligt som möjligt i formuläret. Skriv också en problemformulering och plan för genomförande. Vi kontaktar dig så snart som möjligt efter mottagen ansökan.

Masteruppsatsen skrivs inom ämnet:
Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb