Möt medarbetare

Anna Dahlqvist

Sedan 2013 arbetar Anna Dahlqvist på Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet, som har till uppdrag att förse regeringen med underlag för en effektivare klimat- och miljöpolitik.

Vad gör du som miljöekonom på KI?

Det varierar. Vilket är det som gör arbetet extra kul – vi jobbar med olika aktuella, stundvis ganska komplexa, miljöekonomiska frågor. De sista åren har det handlat mycket om ändringar av EU:s klimatpolitik och vilka effekter det får på bland annat svensk politik och svensk ekonomi.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en doktorsexamen i nationalekonomi från Luleå tekniska universitet.

Hur skulle du beskriva KI som arbetsplats?

Seriös och rolig. Seriös med avseende på att alla medarbetare värdesätter att våra analyser nog kan sägas vara efterfrågade och gör sitt yttersta för att producera analyser av hög kvalitet och rolig eftersom arbetet med att producera dessa analyser är så givande och tonen mellan medarbetare respektfull och ödmjuk.

Hur jobbar du och dina kollegor?

Vi jobbar i nära samarbete – det är så riktigt bra analyser produceras anser jag. Enskilda medarbetare kan ta fram ett utkast ensam eller med en kollega. Slutprodukten är dock nästan alltid ett resultat av ett gemensamt ”tänkande” där vi vridit och vänt på effekter av exempelvis införandet av ett specifikt miljö- eller klimatpolitiskt styrmedel.

Vad är mest intressant med jobbet?

Att analysera frågor som är av stor samhällsekonomisk vikt och som därmed beslutsfattare och allmänheten är intresserade av att få vägledning kring. Och att man aldrig blir fullärd – vi arbetar med analyser som bitvis är djupgående och komplexa vilket jag tycker är väldigt stimulerande.

Tobias Laun

Jobbar på enheten Forskning och makroekonomiska scenarier.

Vad gjorde du innan du började här?

Jag har varit på Konjunkturinstitutet sedan hösten 2018 och kom då från Uppsala universitet. I Uppsala hade jag varit i 6 år som en så kallad ”postdok”, alltså en forskartjänst efter disputationen.

Doktorerade gjorde jag på Handelshögskolan här i Stockholm. I avhandlingen utvecklade jag modeller av i princip samma slag som vi använder oss av här på KI, även om själva ämnet eller området för avhandlingen var ett annat. Den hade titeln ”Essays on Macroeconomics and Health”.

Vad jobbar du med?

Enheten jag jobbar på går internt under namnet ”FOM”, vilket står för Forskning och makroekonomiska scenarier. Och det är väl en ganska bra beskrivning av vad vi gör.

Enheten har huvudansvar för några av de modeller vi använder i våra prognoser och analyser. Så jag jobbar med modellerna, och det innebär bland annat att jag inför våra rapporter och prognoser tar fram olika scenarier och tidsserier.

Vad är mest intressant med jobbet?

Jag tycker om att det vi gör har en praktisk tillämpning. Även om vi jobbar med teoretiska modeller och allt kan ibland bli ganska abstrakt så är tanken att det vi gör ska tillämpas. De modeller vi utvecklar och arbetar med kommer till exempel att användas i KI:s prognoser, som i sin tur kommer att används av beslutsfattare och analytiker. På så sätt har våra modeller betydelse för politiska och ekonomiska beslut under kommande år.

Hur jobbar du och dina kollegor?

Detta praktiska syfte gör dessa att vi måste arbeta väldigt strukturerat, med tydliga mål och fördelning av ansvar och uppgifter. Vi jobbar ofta i team och det finns processer med klar arbetsfördelning, och förstås tydliga deadlines, så vi vet vad som ska göras och när. Det är nödvändigt i och med att vårt uppdrag till stor del är att lämna ifrån oss prognoser och analyser av olika slag.

Varför är just detta ett jobb för dig?

Dels så tycker jag om att det vi gör är till för att användas, att det finns ett tydligt användningsområde för modellerna. Det ger en koppling mellan teorin och praktiken. Men sedan är det ju förstås så att jag gillar att gräva i saker och att försöka hitta den bästa möjliga lösningen på ett problem. Jag tror att om man ska syssla med modellering på heltid så är det nog en fördel om man är analytiskt lagd och gillar att gräva ned sig i relativt invecklad programmering.

Elin Ryner

Elin Ryner, arbetar med offentliga finanser och skatter på prognosavdelningen.

Vad gör du en vanlig dag?

En typisk dag skulle kunna vara att se över mitt prognosområde. Det kan vara ny information som kommer in från andra myndigheter eller regeringen. Men det handlar också om underlag från kollegor som arbetar med andra områden, exempelvis BNP eller arbetsmarknadssiffror. Prognosarbetet är som ett stort grupparbete. Under prognosperioderna tas beräkningar och texter fram och som sedan diskuteras på möten. Mötena här på KI är strukturerade och effektiva.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en magister i nationalekonomi från Stockholms universitet. Dessutom har jag läst matematik på grundnivå eftersom jag ville läsa mer matematik än vad nationalekonomin erbjöd. Jag har även en examen i musikvetenskap. Det hade kunnat bli ett yrke inom musiken för min del, men nu är det en hobby som utövas genom att jag sjunger i kör.

Varför KI?

Under A-kursen i nationalekonomi besökte vi KI och jag kände redan då att det verkade vara en rolig arbetsplats. Jag var intresserad av modeller och det som beskrevs på mötet lät roligt och intressant. Efter examen fick jag jobb på Riksdagens utredningstjänst, men när jag såg att KI hade ett ledigt jobb sökte jag.

Hur är det att jobba på KI?

Det är ett roligt jobb med trevliga kollegor. Det kan vara väldigt stressigt och högt tempo, i synnerhet under intensiva prognosperioder. Men det är samtidigt spännande när det är full fart.

Vad hör till fördelarna med ditt jobb?

Uppgifterna är intressanta och det är bra struktur på arbetet. Samtidigt finns det tid för analyser vilket är roligt.

Björn Carlén

Sedan 2014 arbetar Björn Carlén på Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet, som har till uppdrag att förse regeringen med underlag för en effektivare miljöpolitik.

Vad gör du som miljöekonom på KI?

På enheten arbetar vi med bland annat med miljöekonomiska konsekvensanalyser, vanligtvis av förslag inom de miljö-, energi- eller klimatpolitiska områdena och som kommer från regeringen eller EU. Det kan exempelvis vara samhällsekonomiska konsekvenser av mera ambitiösa utsläppsmål.

I arbetet utgår vi från ekonomiskt teori och har även numeriska modeller som redskap. För närvarande håller vi på att utveckla vår numeriska allmänjämviktsmodell för att bättre kunna analysera en framtid med betydande inslag av alternativa fordon och alternativa bränslen. Vi arbetar även med forskningsprojekt. Just nu utvecklar vi exempelvis en teoretisk modell för utformning av trängselskatter i en osäker värld.

Vad har du för bakgrund?

Jag är doktor i nationalekonomi från Stockholms universitet. I mångt och mycket handlar miljöekonomi om att tillämpa traditionell ekonomisk teori och modeller. Min uppsats handlade om internationell klimatpolitik och handel med utsläppsrätter.

Hur skulle du beskriva KI som arbetsplats?

Trevlig, analytiskt och med ett akademiskt förhållningssätt. Vi jobbar ofta i team vilket är roligt och det är högt i tak.

Vad hör till fördelarna med ditt jobb?

I arbetet får jag tillämpa det jag lärt mig på aktuella och viktiga frågor. Doktorandutbildningen ger en bra verktygslåda men samtidigt finns det mycket som vi inte vet och som inte är självklart. Att ta reda på mer i syfte att bidra till en verksam och effektiv miljöpolitik är en stimulerande utmaning.