Möt medarbetare

Elin Ryner

Elin Ryner, arbetar med offentliga finanser och skatter på prognosavdelningen.

Vad gör du en vanlig dag?

En typisk dag skulle kunna vara att se över mitt prognosområde. Det kan vara ny information som kommer in från andra myndigheter eller regeringen. Men det handlar också om underlag från kollegor som arbetar med andra områden, exempelvis BNP eller arbetsmarknadssiffror. Prognosarbetet är som ett stort grupparbete. Under prognosperioderna tas beräkningar och texter fram och som sedan diskuteras på möten. Mötena här på KI är strukturerade och effektiva.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en magister i nationalekonomi från Stockholms universitet. Dessutom har jag läst matematik på grundnivå eftersom jag ville läsa mer matematik än vad nationalekonomin erbjöd. Jag har även en examen i musikvetenskap. Det hade kunnat bli ett yrke inom musiken för min del, men nu är det en hobby som utövas genom att jag sjunger i kör.

Varför KI?

Under A-kursen i nationalekonomi besökte vi KI och jag kände redan då att det verkade vara en rolig arbetsplats. Jag var intresserad av modeller och det som beskrevs på mötet lät roligt och intressant. Efter examen fick jag jobb på Riksdagens utredningstjänst, men när jag såg att KI hade ett ledigt jobb sökte jag.

Hur är det att jobba på KI?

Det är ett roligt jobb med trevliga kollegor. Det kan vara väldigt stressigt och högt tempo, i synnerhet under intensiva prognosperioder. Men det är samtidigt spännande när det är full fart.

Vad hör till fördelarna med ditt jobb?

Uppgifterna är intressanta och det är bra struktur på arbetet. Samtidigt finns det tid för analyser vilket är roligt.

Björn Carlén

Sedan 2014 arbetar Björn Carlén på Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet, som har till uppdrag att förse regeringen med underlag för en effektivare miljöpolitik.

Vad gör du som miljöekonom på KI?

På enheten arbetar vi med bland annat med miljöekonomiska konsekvensanalyser, vanligtvis av förslag inom de miljö-, energi- eller klimatpolitiska områdena och som kommer från regeringen eller EU. Det kan exempelvis vara samhällsekonomiska konsekvenser av mera ambitiösa utsläppsmål.

I arbetet utgår vi från ekonomiskt teori och har även numeriska modeller som redskap. För närvarande håller vi på att utveckla vår numeriska allmänjämviktsmodell för att bättre kunna analysera en framtid med betydande inslag av alternativa fordon och alternativa bränslen. Vi arbetar även med forskningsprojekt. Just nu utvecklar vi exempelvis en teoretisk modell för utformning av trängselskatter i en osäker värld.

Vad har du för bakgrund?

Jag är doktor i nationalekonomi från Stockholms universitet. I mångt och mycket handlar miljöekonomi om att tillämpa traditionell ekonomisk teori och modeller. Min uppsats handlade om internationell klimatpolitik och handel med utsläppsrätter.

Hur skulle du beskriva KI som arbetsplats?

Trevlig, analytiskt och med ett akademiskt förhållningssätt. Vi jobbar ofta i team vilket är roligt och det är högt i tak.

Vad hör till fördelarna med ditt jobb?

I arbetet får jag tillämpa det jag lärt mig på aktuella och viktiga frågor. Doktorandutbildningen ger en bra verktygslåda men samtidigt finns det mycket som vi inte vet och som inte är självklart. Att ta reda på mer i syfte att bidra till en verksam och effektiv miljöpolitik är en stimulerande utmaning.

KI-dagen – startskottet för vår planering

Konjunkturinstitutets verksamhetsplanering för nästa kalenderår startar med KI-dagen i oktober. Då samlas hela myndigheten för att gå igenom uppdrag och aktiviteter som har genomförts och framför allt för att blicka framåt mot nästa år. 2016 års KI-dag hölls på Tekniska museet.

KI-dagen 2016: Gruppbild framför Tekniska museet.

Hela Konjunkturinstitutet framför Tekniska museet, 19 oktober 2016. Klicka på bilden för att zooma.