Möt medarbetare

Pär Stockhammar

Pär disputerade 2010 inom ekonometri på statistiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har även en magisterexamen i matematik från Uppsala universitet.

Din bakgrund som statistiker är inte typisk för en medarbetare på KI. Vilket spår ledde hit?

Efter många år i akademin var jag intresserad av hur man arbetar med statistiska och ekonometriska metoder i "verkligheten". Det gjorde jag först på Finansdepartementets prognosenhet i två år innan jag sökte mig till Konjunkturinstitutets forskningsenhet.

Hur ser din arbetsdag ut?

Konjunkturinstitutet har av regeringen fått i uppdrag att utveckla en ny makroekonomisk modell, en så kallad DSGE-modell, för svensk ekonomi. Jag arbetar ungefär hälften av min arbetstid med att estimera denna modell på svenska data.

Övrig tid arbetar jag framför allt med utveckling av prognosmodeller inom olika delar av ekonomin. Det finns även tid för forskning och skrivande av tidskriftsartiklar.

Vilket är det mest spännande projektet du har jobbat med?

Tycker att arbetet med att estimera den nya makromodellen är väldigt kul. En riktig utmaning och jag lär mig nya saker varje dag. Sedan är det alltid kul att fånga upp och skriva om dagsaktuella frågor. Till exempel skrev jag tillsammans med två kollegor Macroeconomic Effects of a Decline in Housing Prices in Sweden, senare publicerad i Journal of Policy Modeling, där vi studerade förväntade makroekonomiska effekter av ett kraftigt husprisfall i Sverige.

Vad utmärker en bra kollega på KI?

En bra kollega på Konjunkturinstitutet har, ofta på gränsen till skrämmande, stora kunskaper inom sitt område, är trevlig, lojal, ambitiös, samarbetsvillig, hjälpsam, nyfiken och noggrann. Rekryteringsprocessen på Konjunkturinstitutet måste vara väldigt lyckosam – samtliga (!) mina kollegor stämmer mycket väl in på denna beskrivning.

Du är drivande i KI:s samarbete med universiteten, både som gästföreläsare och som bollplank till studenter som skriver uppsats. Vilka är erfarenheterna därifrån?

Sverige är ett litet land och antalet personer som känner sig träffade av beskrivningen av en bra kollega ovan är relativt få. Vi slåss också om dessa personer med bland annat Riksbanken och Finansdepartementet. Därför det är viktigt att vi visar oss på högskolor och universitet i ett försök att locka till oss fler duktiga personer.

Sedan några år tillbaka erbjuder Konjunkturinstitutet möjligheten för studenter i nationalekonomi och statistik att få skriva sin masteruppsats i samarbete med oss. Det här tycker vi är riktigt kul och något av en "win-win-situation" för både oss, studenten och universitetet/högskolan.

Utan undantag har uppsatserna varit väldigt bra och bidragit till ökad kunskap för oss och till bra jobb och ibland forskarstudier åt studenterna.

Elin Ryner

Elin Ryner, arbetar med offentliga finanser och skatter på prognosavdelningen.

Vad gör du en vanlig dag?

En typisk dag skulle kunna vara att se över mitt prognosområde. Det kan vara ny information som kommer in från andra myndigheter eller regeringen. Men det handlar också om underlag från kollegor som arbetar med andra områden, exempelvis BNP eller arbetsmarknadssiffror. Prognosarbetet är som ett stort grupparbete. Under prognosperioderna tas beräkningar och texter fram och som sedan diskuteras på möten. Mötena här på KI är strukturerade och effektiva.

Vad har du för bakgrund?

Jag har en magister i nationalekonomi från Stockholms universitet. Dessutom har jag läst matematik på grundnivå eftersom jag ville läsa mer matematik än vad nationalekonomin erbjöd. Jag har även en examen i musikvetenskap. Det hade kunnat bli ett yrke inom musiken för min del, men nu är det en hobby som utövas genom att jag sjunger i kör.

Varför KI?

Under A-kursen i nationalekonomi besökte vi KI och jag kände redan då att det verkade vara en rolig arbetsplats. Jag var intresserad av modeller och det som beskrevs på mötet lät roligt och intressant. Efter examen fick jag jobb på Riksdagens utredningstjänst, men när jag såg att KI hade ett ledigt jobb sökte jag.

Hur är det att jobba på KI?

Det är ett roligt jobb med trevliga kollegor. Det kan vara väldigt stressigt och högt tempo, i synnerhet under intensiva prognosperioder. Men det är samtidigt spännande när det är full fart.

Vad hör till fördelarna med ditt jobb?

Uppgifterna är intressanta och det är bra struktur på arbetet. Samtidigt finns det tid för analyser vilket är roligt.

Björn Carlén

Sedan 2014 arbetar Björn Carlén på Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet, som har till uppdrag att förse regeringen med underlag för en effektivare miljöpolitik.

Vad gör du som miljöekonom på KI?

På enheten arbetar vi med bland annat med miljöekonomiska konsekvensanalyser, vanligtvis av förslag inom de miljö-, energi- eller klimatpolitiska områdena och som kommer från regeringen eller EU. Det kan exempelvis vara samhällsekonomiska konsekvenser av mera ambitiösa utsläppsmål.

I arbetet utgår vi från ekonomiskt teori och har även numeriska modeller som redskap. För närvarande håller vi på att utveckla vår numeriska allmänjämviktsmodell för att bättre kunna analysera en framtid med betydande inslag av alternativa fordon och alternativa bränslen. Vi arbetar även med forskningsprojekt. Just nu utvecklar vi exempelvis en teoretisk modell för utformning av trängselskatter i en osäker värld.

Vad har du för bakgrund?

Jag är doktor i nationalekonomi från Stockholms universitet. I mångt och mycket handlar miljöekonomi om att tillämpa traditionell ekonomisk teori och modeller. Min uppsats handlade om internationell klimatpolitik och handel med utsläppsrätter.

Hur skulle du beskriva KI som arbetsplats?

Trevlig, analytiskt och med ett akademiskt förhållningssätt. Vi jobbar ofta i team vilket är roligt och det är högt i tak.

Vad hör till fördelarna med ditt jobb?

I arbetet får jag tillämpa det jag lärt mig på aktuella och viktiga frågor. Doktorandutbildningen ger en bra verktygslåda men samtidigt finns det mycket som vi inte vet och som inte är självklart. Att ta reda på mer i syfte att bidra till en verksam och effektiv miljöpolitik är en stimulerande utmaning.

KI-dagen – startskottet för vår planering

Konjunkturinstitutets verksamhetsplanering för nästa kalenderår startar med KI-dagen i oktober. Då samlas hela myndigheten för att gå igenom uppdrag och aktiviteter som har genomförts och framför allt för att blicka framåt mot nästa år. 2016 års KI-dag hölls på Tekniska museet.

KI-dagen 2016: Gruppbild framför Tekniska museet.

Hela Konjunkturinstitutet framför Tekniska museet, 19 oktober 2016. Klicka på bilden för att zooma.