2023-08-09

Konjunkturuppdatering augusti 2023

Svagare BNP-tillväxt i år men konjunkturbilden står sig

Konjunkturbilden från Konjunkturinstitutets prognos i juni står sig i allt väsentligt och den svenska ekonomin går i år in i en lågkonjunktur som består nästa år. Det framgår av den konjunkturuppdatering som publiceras idag.

Hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bo-stadsbyggandet som nu minskar snabbt. Tillsammans med en inbromsning i exporten gör detta att BNP minskar med i det närmaste 1 procent i år.

Lågkonjunkturen har ännu inte slagit igenom på arbetsmarknaden, men antalet sysselsatta kommer att minska de närmaste kvartalen och arbetslösheten ökar till 8,4 procent nästa år. KPIF-inflationen fortsätter att minska framöver och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar framåt sommaren nästa år. Samtidigt bedrivs finanspolitiken nästa år så att den blir ungefär neutral.

Budgeten för 2024 bedöms innehålla ofinansierade åtgärder motsvarande 45 miljarder kronor, varav 25 miljarder kronor riktas mot hushållen. Osäkerheten om finanspolitikens utformning är dock stor, inte minst därför att den höga inflationen gör att finanspolitiken bör utformas så att den tar hänsyn till de utmaningar som penningpolitiken står inför.


2022

2023

Diff

2024

Diff

BNP, marknadspris

2,8

–0,9

–0,5

1,2

–0,2

Sysselsättning

2,7

1,4

0,0

–0,3

–0,2

Arbetslöshet (1)

7,5

7,7

0,2

8,4

0,3

Timlön (2)

2,7

3,9

0,1

3,9

0,0

KPI

8,4

8,7

0,0

2,7

0,0

KPIF

7,7

6,1

0,0

1,8

0,0

Reporänta (3,4)

2,5

4,0

0,3

2,8

0,5

Offentligt finansiellt sparande (5)

0,8

–0,2

–0,2

–1,2

–0,3

Maastrichtskulden (5)

32,8

31,8

0,3

32,7

0,6

1 Procent av arbetskraften.
2 Enligt Konjunkturlönestatistiken.
3 Procent.
4 Vid årets slut.
5 Procent av BNP.

Diagram

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Bilder till pressträffen.pptx Powerpoint, 785.4 kB. 785.4 kB 2023-08-08 17.36