Prognoschef Ylva Hedén Westerdahl

Ylva Hedén Westerdahl är chef för Konjunkturinstitutets prognosavdelning och ansvarar för de prognoser över svensk ekonomi som publiceras fyra gånger per år. Hon har varit myndighetens prognoschef sedan april 2017.

Ylva Hedén Westerdahl, Prognosstab

Ylva har varit prognoschef på finansdepartementet och chef för utredningsenheten på Riksbankens avdelning för penningpolitik. Innan hon började på Konjunkturinstitutet var hon avdelningschef för avdelningen för nationalräkenskaper på SCB.

Ylva är doktor i nationalekonomi från University of London, Queen Mary College. Hennes avhandling "Productivity, upskilling, entry and exit: evidence from the UK and Swedish micro data" visade att ökad konkurrens bidrar till högre produktivitetstillväxt på företagsnivå.