Miljöekonomisk chef Svante Mandell

Svante Mandell är sedan 2017 forskningschef för Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet och docent i nationalekonomi från KTH.

Svante Mandell, Miljöekonomi

Utöver KTH, där hans forskningsfokus låg på bostads- och regionalekonomiska frågor, har Svante varit på nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och Statens väg och transportforskningsinstitut, vti. Vid Stockholms universitet skrev han om utformningen av internationell klimatpolitik. Även vid vti var en stor del av hans forskning relaterad till klimatpolitik, men då mer med fokus på hur transportsektorns utsläpp kan hanteras. Vid KTH var Svante prefekt för institutionen för Fastigheter och Byggande.