Miljöekonomisk chef Svante Mandell

Svante Mandell är sedan 2017 forskningschef för Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet och docent i nationalekonomi från KTH.

Svante Mandell, Miljöekonomi

Utöver KTH, där hans forskningsfokus låg på bostads- och regionalekonomiska frågor, har Svante varit på nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och Statens väg och transportforskningsinstitut, vti. Vid Stockholms universitet skrev han om utformningen av internationell klimatpolitik. Även vid vti var en stor del av hans forskning relaterad till klimatpolitik, men då mer med fokus på hur transportsektorns utsläpp kan hanteras. Vid KTH var Svante prefekt för institutionen för Fastigheter och Byggande.

Publikationer i urval

  • Mandell, S. and Proost, S. (2016), “Why truck distance taxes are contagious and drive fuel taxes to the bottom”, Urban Economics, Volume 93, May 2016, Pages 1–17
  • Mandell S. and Wilhelmsson M. (2015), “Financial Infrastructure and House Prices”, Applied Economics, 47(30), 3175-3188.
  • Mandell S. (2011), “Carbon Emission Values in Cost Benefit Analyses”, Transport Poli-cy,18(6), 888-892
  • Mandell S. and Wilhelmsson M. (2011), “Willingness to pay for sustainable housing”, Housing Research, 20(1), 35-51
  • Mandell S., Wråke M., Myers E., Holt C. and Burtraw D. (2010), “Opportunity cost for Free Allocations of Emissions Permits: An Experimental Analysis”, Environmental and Resource Economics, 46(3), 331-336 
  • Mandell S. (2010), “Steering the European transport greenhouse gas emissions under uncertainty”, Journal of Transport Economics and Policy, 44(1), 1-16
  • Mandell S. (2009), “Policies towards a more efficient car fleet”, Energy Policy, 37, 5184-5191
  • Mandell S. (2008), “Optimal Mix of Emissions Taxes and Cap-and-Trade”, Journal of Environmental Economics and Management, 56(2), 131-140