Generaldirektör Urban Hansson Brusewitz

Urban Hansson Brusewitz är Konjunkturinstitutets generaldirektör sedan 1 juli 2016.

Urban Hansson Brusewitz

Urban Hansson Brusewitz har en doktorsexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet. Han har varit budgetchef på Finansdepartementet (2009–2016) och dessförinnan prognoschef på Konjunkturinstitutet (2007–2008).

Regeringen utser generaldirektörer för svenska myndigheter. Tjänsten som generaldirektör är ett förordnande som gäller i sex år. Förordnandet kan förlängas.