Generaldirektör Albin Kainelainen

Albin Kainelainen är Konjunkturinstitutets generaldirektör sedan 1 juli 2022.

Albin har en lång bakgrund från Finansdepartementet där han senast var avdelningschef för Internationella och ekonomiska avdelningen. På Finansdepartementet arbetade han främst med frågor rörande ekonomisk politik. Albin har tidigare varit enhetschef på Arbetsmarknadsdepartementet och arbetat i olika statliga utredningar samt på LO.

Regeringen utser generaldirektörer för svenska myndigheter. Tjänsten som generaldirektör är ett förordnande som gäller i sex år. Förordnandet kan förlängas.