Forskningschef Erika Färnstrand Damsgaard

Sedan 2017 chef för Konjunkturinstitutets enhet för forskning och makroekonomiska scenarier.

Göran Hjelm

Erika Färnstrand Damsgaard är doktor i nationalekonomi från Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Hennes avhandling "Essays on Technology Choice and Spillovers" behandlade företags val av teknologier, hur teknologival kan påverka förbrukningen av ändliga resurser, samt hur spillovereffekter från investeringar påverkar inkomstfördelningen mellan länder.

Hon har tidigare arbetat på Institutet för Näringslivsforskning och på Finansdepartementet.