Forskningschef Thomas Eisensee

Thomas Eisensee är chef för Konjunkturinstitutets enhet för forskning och makroekonomiska scenarier. Han tillträdde i augusti 2022.

Thomas kommer närmast från en tjänst som biträdande enhetschef och ämnesråd på Finansdepartementets enhet för ekonomisk-politisk analys. Han har tidigare även tjänstgjort på Finansinspektionen, Finanspolitiska rådet och den danska ambassaden i Stockholm. Han har även varit gästforskare vid University of Rochester i New York.

Thomas är doktor i nationalekonomi från Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms universitet. Han har bl.a. forskat kring kvantitativa makroekonomiska modeller och politisk ekonomi.