Statistik och data

Konjunkturinstitutets statistik och dataunderlag kan delas in i två kategorier:

Statistikdatabasen består av företagens och hushållens enkätsvar om synen på sin egen och svensk ekonomi, som sammanställs i månatliga rapporten Konjunkturbarometern. Hushållsundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.

 

 

  • Kommunbarometern är en undersökning bland svenska kommuner och landsting. Den görs två gånger om året – vår och höst.

Prognosdatabasen innehåller prognoser för en rad makroekonomiska variabler, tillsammans med historiska tidsserier av faktiska data för prognosvariabler. Dessa data produceras i samband med våra prognosrapporter, fyra gånger per år. Innehållet kan ändras mellan rapportutgåvorna.

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

E-postadress


PublikationerMiljöekonomiLediga jobb