2015-01-29 Konjunkturbarometer Optimism i näringslivet men dystrare hushåll Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin föll marginellt i januari, från 105,9 i december till 105,6. Nivån på indikatorn ligger dock klart över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel har stigit, medan tjänstenäringarnas...
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube
Barometerenkät