2014-06-18 Konjunkturläget Återhämtningen fortskrider i maklig takt Återhämtningen i svensk ekonomi kommer att ta tid eftersom efterfrågan på svensk export utvecklas trögt. Det finns dock flera ljusglimtar. Sysselsättningsgraden fortsätter att stiga och bostadsbyggandet är på väg att ta fart. Det visar Konjunkturinstitutets prognos som publiceras i dag.
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube