2014-09-24 Konjunkturbarometern Tjänstenäringarna tappar fart Barometerindikatorn föll 1,9 enheter i september och ligger nu 1,1 enheter över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade 3,7 enheter medan indikatorn för den privata tjänstesektorn sjönk 3 enheter. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg båda 1,3 enheter....
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube