2015-11-25 Konjunkturbarometern Barometerindikatorn backade i november Barometerindikatorn sjönk 1,9 enheter i november, till 106,5 från 108,4 i oktober. Nivån på indikatorn fortsätter dock att visa på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Konfidensindikatorerna för detaljhandeln, bygg- och anläggningsverksamhet och privata tjänstenäringar steg, medan industrins indikator sjönk 4,4 enheter. För...
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube
beta.konj.se