2015-07-29 Konjunkturbarometern Barometerindikatorn steg i juli Barometerindikatorn steg till 102,7 i juli från 101,6 i juni. Det är tredje månaden i rad som indikatorn överstiger det historiska genomsnittet och därmed pekar på en något starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Alla sektorer i näringslivet, med undantag för detaljhandeln, bidrar till uppgången. Hushållens förtroende för ekonomin har...
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube
Barometerenkät
Konjunkturinstitutet på Twitter