2014-11-12 Lönebildningsrapporten Den tudelade arbetsmarknaden — en utmaning för parterna Svensk arbetsmarknad är tudelad mellan de som är fast etablerade och de som inte är det.  I kollektivavtalen beaktas de mindre etablerade i liten grad. För att möta de strukturella utmaningarna behövs både att arbetsmarknadspolitiken och parterna tar hänsyn till utsatta grupper.
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube
Barometerenkät