2015-09-24 Konjunkturbarometern Barometerindikatorn steg för tredje månaden i rad Barometerindikatorn steg för tredje månaden i rad i september, till 106,8 från 104,7 i augusti, och fortsätter att visa på ett starkare läge än normalt i ekonomin. Bland de ingående sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet positivt till uppgången, medan konfidensindikatorerna för detaljhandel och...
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube
Barometerenkät
Konjunkturinstitutet på Twitter