2014-10-29 Konjunkturbarometern Uppåt i näringslivet, men deppigare hushåll Barometerindikatorn steg 2,8 enheter i oktober, från 101,5 i september till 104,3. Den ligger nu på sin högsta nivå sedan januari i år. Alla indikatorer inom näringslivet stärktes - mest steg konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar, medan ökningen för bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel var mer...
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube
Barometerenkät