2015-05-27 Konjunkturbarometern Barometerindikatorn steg och pekar på något starkare ekonomisk tillväxt än normalt Barometerindikatorn steg från 99,2 i april till 101,4 i maj, en nivå som indikerar en något starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och hushåll har ökat sedan förra månaden, samtidigt som indikatorerna för detaljhandel, privata tjänstenäringar och bygg- och anläggningsverksamhet har gått ner. För...
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube
Barometerenkät
Konjunkturinstitutet på Twitter