2014-03-26 Konjunkturläget Trevande återhämtning i konjunkturen Sveriges BNP ökade snabbast i hela EU sista kvartalet i fjol. Ökningen påverkades delvis av tillfälliga faktorer men markerar ändå en trevande vändning uppåt i konjunkturen. Återhämtningen fortsätter under 2014 och 2015. Det visar Konjunkturinstitutets prognos.
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube