2015-04-28 Konjunkturbarometern Hushållen pessimistiska om svensk ekonomi Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på det ekonomiska läget, föll 2,2 enheter i april, från 101,4 till 99,2. Konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar har stigit. Samtidigt har tillverkningsindustrins konfidensindikator fallit med hela 6,9 enheter. Även...
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube
Barometerenkät
Konjunkturinstitutet på Twitter