2014-12-18 Konjunkturläget Svagt euroområde hämmar svensk tillväxt Svensk export växer långsammare än normalt och är inte samma draglok som vid tidigare återhämtningar. Det är framförallt i euroländerna som efterfrågan på svenska varor och tjänster är svag. Följden är att svensk tillväxt inte tar fart. Skulle utvecklingen försämras får finanspolitiken ta ytterligare stabiliseringspolitiskt ansvar eftersom...
Nyhetsbrev och RSS
Prenumerera på våra elektroniska nyhetsbrev och på nyheter i RSS-flöden.
Sociala medier
Konjunkturinstitutet på Twitter
Konjunkturinstitutet på Linkedin
Konjunkturinstitutet på Youtube
Barometerenkät