Projekt och uppdrag

Vi åtar oss miljöekonomiska uppdrag. Våra uppdragsgivare är främst Regeringskansliet och andra myndigheter. Ett uppdrag kan vara i form av en utredning eller en modellsimulering för att beskriva effekter av ändrad miljöekonomisk politik.  

Ett av våra uppdrag är den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik. Rapporten är en översyn och analys av miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter. En utblick på miljö- och klimatområdet ingår också. Utblicken är författad av det vetenskapliga råd som är kopplad till den miljöekonomiska verksamheten.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb