Vanliga frågor och svar

 

 Vad ska svaren användas till?

Syftet med undersökningen är att ge en så aktuell bild som möjligt av läget i det svenska näringslivet. Resultaten är ett betydelsefullt underlag för såväl våra egna som regeringens och andra bedömares prognoser och analyser.

Konjunkturinstitutet började med barometerundersökningar redan på 1960-talet och liknande undersökningar görs i alla andra EU-länder. Det innebär att vi dels kan följa utvecklingen över tid, dels kan göra jämförelser mellan olika länder.

Alla svar behandlas givetvis anonymt och är skyddade enligt 24 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Företaget passar inte in i branschen

Ert företag är registrerat under en SNI kod hämtad från SCB där ni tillhör en viss huvudbransch. Eftersom vi inte kan ha enkäter anpassade till varje delbransch kan det bli så att vissa frågor inte är tillämpliga på företagets verksamhet, dessa kan du hoppa över.

Vissa frågor passar inte in på företagets verksamhet

De frågor som inte är tillämpliga på företagets verksamhet lämnas obesvarade.

Varför kommer mejlet från en annan avsändaradress?

Vi använder oss av en extern leverantör för att utföra e-postutskicken vilket innebär att vi tyvärr inte har möjlighet att använda vår egen domän @konj.se.

Jag har problem att öppna enkäten via länken

Första länken (som är en direktlänk) kan ha brutits. Prova gärna den andra länken, som finns längre ner i brevet. Kopiera och klistra sedan in användarnamn och lösenord.

Varför får jag felmeddelande när jag försöker logga in på enkäten?

Om du är inloggad (t.ex. i Chrome) kan du testa att logga ut och prova igen. Problemet kan ha med cookies (som sparar tidigare webbläsarinformation) att göra.

Om problemet kvarstår kan du testa att kopiera och klistra in länken i en annan webbläsare.

Vad menas med säsongsvariation?

Om förändringen de senaste tre månaderna beror på en företeelse som äger rum vid samma tidpunkt varje år, t ex jul, industrisemester, andra helger etc, ber vi dig bortse från sådan normal säsongsvariation. Jämför i så fall förändringen med samma period för ett år sedan.

Kan jag ändra svar som jag redan har skickat in?

Ja. Du kan ringa oss på 08-453 59 21 så hjälper vi er.
Öppettider: 9-11, 13-15

Är jag skyldig att besvara enkäten?

Det är frivilligt att delta, men er medverkan är mycket betydelsefull för statistikens kvalitet. Resultaten är ett viktigt underlag för beslutsfattare inom både politik och näringsliv.

Finns enkäten på engelska?

Ni kan ändra språk när ni har loggat in i enkäten. Längst upp till höger klickar ni på "svenska" och väljer "engelska" istället.